Zamówienia hurtowe, wspó³praca, koszulki z indywidualnym nadrukiem - tel: 501 800 627